English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF HUNGARIAN AND APPLIED LINGUISTICS
free templates joomla

Szakdolgozat

A szakdolgozatok formai követelményei itt érhetők el.

Felvételi tájékoztató

Az alkalmazott nyelvészet mesterszakon (MA) olyan szakembereket képzünk, akik az egyén és a társadalom nyelvvel kapcsolatos problémáinak megoldására szakosodtak. Olyan nyelvészeti és módszertani ismeretekkel felvértezve kerülnek ki diplomásaink, amelyekkel a modern kor követelményeinek nyelvi kihívásait próbálják megoldani.

A legfrissebb kutatási eredményeken alapuló tudást nyújtjuk arról, miként működik a(z) (egy, két és több) nyelv

- az agyban,

- a társadalomban,
- a mindennapi kommunikációban.

 

Kinek ajánljuk?

Mindenkinek, akiket az alábbiak érdekelnek: 

 az első- és második nyelvelsajátítási, kétnyelvűségi kutatások; 

a nyelvi szocializáció;

a civil és a politikai szféra számára egyaránt érdekes médianyelvészeti elemzések;

nyelvtervezés a többségi és kisebbségi nyelv (nemzetiségi, környezeti, regionális) vonatkozásában;

szerkesztés, lektorálás, nyelvi tanácsadás;

ismeretterjesztő és tudományos írásművek létrehozása;

nyelvészeti kísérletek kidolgozása, kivitelezése;

kísérleti eredmények feldolgozása, stattisztikai elemzése, értékelése;

tanulmányok doktori képzésben történő folytatása.

     Végzősünkként számos elhelyezkedési lehetőség áll nyitva előtted:

- tudományos pálya – jelentkezhetsz PhD képzésre, felkészítünk rá; 

- nyelvi-kommunikációs tanácsadás;

 - szóvivői tevékenység;

- igazságügyi nyelvész;

- nyelvhasználatára vonatkozó szakreferens;

- média;

és még sorolhatnánk...

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok (a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni):

 - Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, a romanisztika, a romológia és a szlavisztika alapképzési szakok.

- Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és a szabad bölcsészet alapképzési szakok.

- Egyéb főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A felvételi menete

A felvételi interjú formájában történik, amely során a jelentkező találkozik a Felvételi Bizottsággal. A 20-30 perces interjú során a jelentkező beszámol eddigi tanulmányairól, szakdolgozati témájáról, annak eredményeiről, jövőbeli terveiről. A felvételi pontszámba beszámítanak az eddigi tudományos eredmények: konferenciarészvétel, TDK vagy OTDK helyezés, publikációs tevékenység. A tudományos tevékenység bizonyítására az igazolások és/vagy a publikációk fénymásolatait be kell mutatni a Bizottságnak.

A TNYDI dokumentumai

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola hosszabb bemutatkozása ide kattintva elérhető.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola képzési rendszeréről itt olvashat.

A 2016 szeptemberétől érvényes képzési terv itt olvasható.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola Működési szabályzata ide kattintva elérhető.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási terve itt olvasható.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola képzésére jelentkezni a csatolt jelentkezési adatlappal lehet. A jelentkezési lap III. pontjának kitöltéséhez segítséget nyújt a DI aktuális témakiírásai (ld. Témavezetők, oktatók almenü).

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola fokozottan törekszik arra, hogy hallgatói publikációi az MTA Nyelvtudományi Bizottsága, valamint a hazai nyelvtudományi doktori iskolák által elfogadott lektorált folyóiratokban jelenjenek meg. A minél eredményesebb munkát a lektorált folyóiratok listájának közzétételével segítjük.

folyiratok

 

 

Magyartanár (osztatlan képzés)

Az osztatlan tanárképzésről az alábbi linken tájékozódhat:

http://www.mftk.uni-pannon.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/kepzesek/tanarkepzes/osztatlan-tanarkepzes

A magyar szak modelltanterve hamarosan itt olvasható.

 

Felvételi tájékoztató

A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről, és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az angol nyelvi tudását.

Az aktuális felvételi tájékoztató feltöltés alatt.