English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF HUNGARIAN AND APPLIED LINGUISTICS
free templates joomla

Magyartanár (osztatlan képzés)

Az osztatlan tanárképzésről az alábbi linken tájékozódhat:

http://www.mftk.uni-pannon.hu/index.php/hu/felvetelizoknek/kepzesek/tanarkepzes/osztatlan-tanarkepzes

A magyar szak modelltanterve hamarosan itt olvasható.

 

A TNYDI dokumentumai

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola hosszabb bemutatkozása ide kattintva elérhető.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola képzési rendszeréről itt olvashat.

A 2016 szeptemberétől érvényes képzési terv itt olvasható.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola Működési szabályzata ide kattintva elérhető.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola minőségbiztosítási terve itt olvasható.

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola képzésére jelentkezni a csatolt jelentkezési adatlappal lehet. A jelentkezési lap III. pontjának kitöltéséhez segítséget nyújt a DI aktuális témakiírásai (ld. Témavezetők, oktatók almenü).

A Többnyelvűségi Nyelvtudományi Doktori Iskola fokozottan törekszik arra, hogy hallgatói publikációi az MTA Nyelvtudományi Bizottsága, valamint a hazai nyelvtudományi doktori iskolák által elfogadott lektorált folyóiratokban jelenjenek meg. A minél eredményesebb munkát a lektorált folyóiratok listájának közzétételével segítjük.

folyiratok

 

 

Témavezetők, oktatók és témakiírásaik

A DI témavezetői és témakiírásaik:

Prof. Kees de Bot, egyetemi tanár

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. Csépe Valéria, egyetemi tanár

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. habil. Csernicskó István, egyetemi docens

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. Földes Csaba, egyetemi tanár  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. Vincent van Heuven, egyetemi tanár  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. Ulrike Jessner-Schmid, egyetemi tanár

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. Lengyel Zsolt, professor emeritus  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. Navracsics Judit, egyetemi tanár

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. David Singleton, egyetemi tanár

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Prof. Marjolijn Verspoor, egyetemi tanár

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

A DI további intézményi oktatói/kutatói:

Dr. Bátyi Szilvia  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. Fábián Gyöngyi  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. Golubeva Irina

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. habil. Ortutay Katalin  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. habil. Sántha Kálmán  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. Szentgyörgyi Szilárd 

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. Tóth József  

személyi adatlap

MTMT publikációs lista

Dr. Vígh-Szabó Melinda

személyi adatlap 

MTMT publikációs lista

Felvételi tájékoztató

A felvételi vizsga szóbeli meghallgatásból áll, amelyen a jelölt beszámol tudományos munkájáról, tájékoztatást ad tudományos terveiről, és bizonyítja a választott témakör általános ismereteiben való jártasságát és az angol nyelvi tudását.

Felvételi tájékoztató 

Műhelybeszélgetések

 

 

A Pannon Egyetem Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézete a 2013/2014-es tanévben hagyományteremtő céllal Műhelybeszélgetések sorozatot indított.

A rendezvénysorozat célja olyan szakemberek, oktatók, kutatók meghívása, akik a nyelvtudomány területén példaként, inspirációként szolgálhatnak a hallgatók számára.

A Műhelybeszélgetések tudományos sorozat eddigi előadásai.

Az előadások képekben:

Csernicskó István

Lendvai-Décsy Kornélia

Kocsis László - Hollósy Zsombor

Gósy Mária