English (UK)Magyar (HU)
INSTITUTE OF HUNGARIAN AND APPLIED LINGUISTICS
free templates joomla

Nemzetközi tanulmányi programok

Nemzetközi tanulmányi programok

Hallgatóinknak számos lehetőséget biztosítunk arra, hogy tanulmányaik egy részét valamelyik külföldi egyetemen végezzék.

Erasmus +

Egyetemi honlap:  http://uni-pannon.hu/index.php/hallgatok/erasmus

Minden, amit az Erasmus+ programról tudni kell:  https://tka.hu/celcsoport/4070/erasmus

Erasmus + pályázat külföldi szakmai gyakorlatra és külföldi tanulmányi célú mobilitásra adható be.

A megfelelő intézmény kiválasztásában az intézményi/tanszéki koordinátor tud segíteni, akinek az elérhetőségét az alábbi linken találják:  http://bit.ly/TanszekiKoordinátor

A Pannon Egyetem jelenleg több mint 32 ország, több mint felsőoktatási intézményeivel működik együtt az Erasmus+ mobilitási kapcsolat keretében.

Országok listája:  http://bit.ly/PannonHelyek

A jelentkezési dokumentumok listája, az ösztöndíj összege (országtól függően 420 – 620 euró) és az aktuális jelentkezési határidő megtalálható a Nemzetközi Mobilitási Iroda honlapján:  http://uni-pannon.hu/index.php/hallgatok/erasmus

A külföldi tanulmányok során minimális teljesítendő kreditek száma 16 kredit (ECTS).  Javasolt felveendő kreditszám: 25-30 kredit/félév.

Campus Mundi

Egyetemi honlap:  http://uni-pannon.hu/index.php/hallgatok/erasmus

Minden, amit a Campus Mundi programról tudni kell:  https://tka.hu/celcsoport/5087/campus-mundi

Támogatásával hallgatóink új, akár tengerentúli országokat fedezhetnek fel, bekapcsolódhatnak a nemzetközi tudományos életbe, külföldi szakemberekkelismerkedhetnek meg, amelyhez a Campus Mundi ösztöndíjprogram kiemelkedő összegű támogatást nyújt. 

A nyertes pályázó a pályázott ország megélhetési rátáitól függően havi 200 000 - 350 000 Ft ösztöndíjban részesül.

Országok listája:  http://bit.ly/CampusMundi

Külföldi, részképzésre, szakmai gyakorlatra, rövid tanulmányútra pályázhatnak hallgatóink ( https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi#palyazatList)

Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzési helyeken biztosít az intézményközi együttműködésekben részképzési lehetőséget legfeljebb 5 hónapos időtartamra.

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a külhoni egyetem látja el. A külhoni fogadó egyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillet ő jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

A program megvalósítása 2 formában lehetséges:

- teljes szemeszteres mobilitás, melynek során a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet végez el a fogadó külhoni felsőoktatási intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtaniuk a Pannon Egyetemen;

 - rövid távú (1–4 hónapos, ez a fogadó intézménytől függ!) mobilitás, mely lehet óralátogatás, kutatás, könyvtárazás, laboratóriumi vagy terepgyakorlat stb. A rövid távú mobilitás esetén a pályázónak munkatervet kell készítenie, amit egy oktatónak (PE) támogató aláírásával el kell látnia. A mobilitás végeztével szakmai beszámolót kell készítenie, amit a fogadó intézményben írat alá és benyújt a Pannon Egyetemen.

További részletek: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Stipendium Hungaricum

A Stipendium Hungaricum program célja, hogy nemzetköziesítse a magyar felsőoktatást. A program segítségével az angol nyelvű alkalmazott nyelvészet mesterszakra és a Többnyelvűségi Doktori Iskolába 2016 óta érkeznek hallgatók Indonéziából, Jordániából, Oroszországból, Tunéziából, Szíriából, Iránból, Palesztinából, Marokkóból. A hallgatók egymás kultúráját különböző rendezvényeken ismerhetik meg, ahol az általános ismeretek mellett megosztják egymással hazájuk jellegzetes ételeit és szokásait.